Blog

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Accelerated Mobile Pages (AMP) är ett öppet källkodsinitiativ som lanserades av Google i syfte att förbättra laddningstiden och prestandan för webbsidor på mobila enheter.

AMP tekniken möjliggör snabbare och mer responsiv upplevelse när användare navigerar på internet via smartphones och tablets.

Översikt

AMP-sidor byggs med en förenklad version av HTML (AMP HTML) som strippar bort många av de element som kan försämra sidans laddningstid, inklusive JavaScript och tredjeparts-script. För att behålla dynamiska funktioner använder AMP en begränsad uppsättning tillåtna JavaScript-komponenter kända som AMP JS. Vidare optimerar AMP bildresurser genom att använda AMP Cache, ett nätverk av servrar som distribuerar och cache’ar AMP-dokument.

Integration

Webbutvecklare och publicister kan implementera AMP på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen och minska avvisningsfrekvensen. Genom att följa AMP-specifikationen blir innehåll lättillgängligt och snabbare för användaren.

SEO-fördelar

AMP-optimerade sidor har en större chans att visas i Googles “Top Stories” karusell, men är ingen direkt rankingfaktor för Google.

Observera att AMP kan medföra vissa begränsningar i design och funktionalitet, vilket är viktigt att väga mot potentiala SEO-fördelar och användarupplevelsen.

FAQ

Finns det några begränsningar med AMP-implementering?

Implementering av AMP kan begränsa design- och funktionalitetsmöjligheter på webbsidor. Det är viktigt att väga dessa begränsningar mot de potentiella SEO-fördelarna och användarupplevelsen.

Vad är Accelerated Mobile Pages (AMP)?

Accelerated Mobile Pages (AMP) är ett öppet källkodsinitiativ lanserat av Google för att förbättra laddningstiden och prestandan för webbsidor på mobila enheter. Det används för att skapa snabbare och mer responsiva användarupplevelser på smartphones och tablets.

Vilka fördelar har AMP för SEO?

Implementering av Accelerated Mobile Pages (AMP) sidor har snabbare laddningstider och kan resultera i bättre användarupplevelse, vilket kan påverka sänka avvisningsfrekvensen på sidan.
Free SEO analysis

Get a free SEO analysis

Free SEO analysis
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Which type of analysis do you wish?
*By agreeing to our private policy you also consent to receiving newsletters and marketing. You can opt out of this anytime by clicking the 'unsubscribe' button in any marketing received by us.
I accept the privacy policy